นโยบายการใช้งาน

นโยบายการใช้งาน freemovie-thai.com

นโยบายการใช้งาน Freemovie-thai.com เว็บไซต์นำเสนอภาพยนตร์เต็มเรื่อง ทั้งในรูปแบบพากย์ไทยและซับไทยให้ผู้ใช้บริการเลือกรับชมอย่างจุใจ สามารถเลือกได้หลากหลายประเภท เป็นตัวเลือกความบันเทิงบริการ 24 ชั่วโมง

นโยบายการใช้งานเว็บไซต์นี้ระบุข้อกำหนดต่างๆ ระหว่างท่านกับเราซึ่งท่านอาจเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา https://freemoviethai.com/ นโยบายการใช้งานเว็บไซต์นี้ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเราทุกคน

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา หมายความว่าท่านยอมรับและตกลงจะปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดในนโยบายการใช้งานเว็บไซต์ที่นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์ของเรา

การใช้บริการเว็บไซต์ในทางที่ผิด ดังนี้

– การผิดกฎหมายหรือหลอกลวงฉ้อโกง หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลใดๆ ในทางผิดกฎหมายหรือหลอกลวงฉ้อโกง

– การละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ ของท้องถิ่น ของประเทศหรือระหว่างประเทศ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ

– เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำร้าย หรือพยายามทำร้ายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใด

– เพื่อส่งต่อหรือจัดให้มีการส่งวัสดุโฆษณาหรือวัสดุในการโปรโมชั่นใดๆ ซึ่งไม่ได้เป็นที่ต้องการหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือเนื้อหาส่งเสริมการขายหรือรูปแบบอื่นใดซึ่งเป็นการจูงใจอันคล้ายคลึงกัน (สแปม)

– เพื่อส่งต่อข้อมูลใดๆ โดยรู้อยู่แล้ว เพื่อส่งหรืออัพโหลดวัสดุใดๆ ซึ่งมีไวรัส โปรแกรม สปายแวร์ แอดแวร์หรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งเป็นอันตรายหรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อก่อให้เกิดผลร้ายต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ใดๆ

ผู้ใช้บริการตกลงว่า

– จะไม่ผลิตซ้ำ ทำคู่ฉบับ ทำสำเนาหรือขายซ้ำส่วนใดๆ ของเว็บไซต์เราซึ่งขัดต่อบทบัญญัติของเงื่อนไขเว็บไซต์

– จะไม่เข้าถึง รบกวน ทำให้เสียหายหรือขัดขวางส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะใช้ดุลยพินิจในการกำหนดว่าท่านได้ใช้เว็บไซต์ของเราโดยมีการละเมิดนโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ฉบับนี้หรือไม่ หากเกิดกรณีการละเมิดนโยบายฉบับนี้เราอาจดำเนินการตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม

เว็บไซต์ของเราจะปฏิบัติต่อรายงานการใช้งานที่ผิดเกี่ยวกับ freemovie-thai.com และมุ่งมั่นที่จะสืบสวนการละเมิดทั้งหมดที่ส่งมาถึงเรา หากคุณพบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณคิดว่าละเมิด ข้อกำหนดในการให้บริการ โปรดรายงานการละเมิด หลังจากคุณส่งรายงานแล้ว เราจะสืบสวน และจะดำเนินการอย่างเหมาะสม

การแจ้งและการติดต่อ

เมื่อผู้ใช้บริการต้องการติดต่อเว็บไซต์ของเรา สามารถติดต่อได้ที่ email :  info@ freemovie-thai.com