0.1% World (2022)

0.1% World (2022)

No votes
gclub 24hr
Golden-slot
Gclub casino
Sbobet
Gclub online
Gclub
Gclub Casino
OPPA888

 

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังฟรี เรื่อง 0.1% World (2022)

ชื่อภาพยนตร์ : 0.1% World (2022)

แนว / ประเภท : Romance

ผู้เขียนบทภาพยนตร์ : Lin Sun

เรื่องย่อ : เล่าเรื่องราวความรักระหว่างชายและหญิงในสถานที่ต่าง ๆ ที่รับรู้อารมณ์และการรับรู้ของกันและกันและสื่อสารกัน

เนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้ช่วยสถาปนิกอันยีและนักจูนเปียโนเกาอังจึงเชื่อมโยงกันผ่านคลื่นสมอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของทั้งสองก็เชื่อมโยงกันและค่อยๆกลายเป็น “ความเข้าใจ” ของกันและกันมากที่สุด

Slot online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *